ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ดังนี้ ตู้กันความชื้นควมจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร จำนวน 1 ตู้ , เครื่องชั่งน้ำหนัก ความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ส่วนอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    29/06/2552
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294