ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญานเตือนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟกระพริบ จำนวน 6 ชุด
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญานเตือนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟกระพริบ จำนวน 6 ชุด ไฟกระพริบจากหลอด LED ไม่น้อยกว่า 260 หลอด ประกอบด้วยฝาครอบ วงจรควบคุม ไฟกระพริบสีเหลือง แบตเตอรรี่ ขนาด 320 มม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    02/07/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294