ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยจ้างเหมาวางท่อพีวีซี
 •     อบต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยจ้างเหมาวางท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด 1 นิ้ว ระยะทาง 5,000 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านปง พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน 1 ป้าย ณ บ้านแม่ฮะ หมูที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    09/07/2552
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294