ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (On Site)
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (On Site) โครงการฟื้นฟูคุณภาพลำน้ำแม่ข่า ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารงานการคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    23/06/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294