ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด , เครื่องคอมพิวเตร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 ชุด , เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด , ตู้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด , อุปกรณืสลับสัญญาณและควบคุม จำนวน 1 ชุด , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    13/07/2552
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294