ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย จำนวน 1 โครงการ
 •     ที่ว่าการอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย กม.0+380 ถึง กม. 2+276088 ต.หางดง ตามแบบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    26/06/2552
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294