ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จำนวน 17 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จำนวน 17 โครงการ ด้วยวิธีการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและระบบประปา จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    01/07/2552
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294