ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 •     แขวงการทางลำพูน กรมทางกลวง อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในทางหลวงมายเลข 106 ตอนลี้ - บ้านปง ระหว่าง กม. 81+550 - กม. 89+000 ปริมาณงาน 74,518 กม.ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางลำพูน งานพัสดุแงะสัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน กรมทางกลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    01/07/2552
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294