ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2552
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2552 สำหรับโรงดรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาดบรรจุถุง 200ซีซี จำนวน 25,856 ถุง ราคา กลาง 6.26 บาท นมยูเอชที จำนวน 5,684 กล่อง ราคากลาง 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    01/07/2552
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294