ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร ( ERP : Enterprise Resource Planning ) จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    03/07/2552
 • อ่าน   466
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294