ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก จำนวน 1 แห่ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก จำนวน 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีทางอิเล็กทรอสิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    26/06/2552
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294