ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวน 12 รายการ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    03/07/2552
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294