ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2552 คัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 820 กิโลกรัม และข้าวพันธุ์ กข 6 จำนวน 660 กิโลกรัม โดยวิธีการประมูลราคา ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น.
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    29/06/2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294