ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้พิพากษาฯ
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ห้องผู้พิพากษา ห้องผู้พิพากษาสมทบ ห้องประชุม ณ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานะสดุ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    10/07/2552
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294