ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 134 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 134 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-943136-8
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    21/07/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294