ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 1 ครอบครัว จำนวน 10 หลัง ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 1 ครอบครัว จำนวน 10 หลัง ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    03/07/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294