ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล
 •     อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล หมู้ที่ 5 ต.ขี้เหล็ก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    10/07/2552
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294