ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ
 •     อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ คือ โต๊พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 24 ชุด และตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่วิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    14/07/2552
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294