ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์
 •     อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2552 โต๊ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ช่างเคิ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    10/07/2552
 • อ่าน   629
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294