ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
 •     โรงเรียนปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงเรียนปายวิทยาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    06/07/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294