ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการของ อบต.สบโขง ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ
 •     อบต.สบโขง ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการของ อบต.สบโขง ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ผิวจราจร 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สบโขง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สบโขง ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294