ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 •     อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 367.00 ตารางเมตร ขอแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ระบุว่ามีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 367.00 ตารางเมตร ขอเปลี่ยนเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294