ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
 •     อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ท่าวังพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2552
 • หมดเขต    22/07/2552
 • อ่าน   611
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294