ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2,470.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294