ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ใขเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาการสอบราคา ตามโครงการพัฒนาศูนย์ ict จังหวัดเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แก้ใขเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาการสอบราคา ตามโครงการพัฒนาศูนย์ ict จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการสอบราคมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 252 โดยยื่นสอบราคาวันที่ 18 มิถุนายน 2552 นั้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสนอราคา ฃอย่างเป็นธรรม จึงขอแก้ใขเพิ่มเติมเอกสารสอบราคาซื้อ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    20/07/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294