ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงบนฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294