ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา การประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเหมืองง่า
 •     เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา การประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเหมืองง่า โดยยื่นวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เนื่องจากวันหยุดหลายวัน จึงจำเป็นต้องงเลื่อนระยะเวลาการขายเอกสาร เป็นกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และกำหนดขายเอกสารฯ ระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294