ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และสอบราคาจัดซื้อวักสดุก่อสรส้างถนน คสล.
 •     อบต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และสอบราคาจัดซื้อวักสดุก่อสรส้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แวน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    22/07/2552
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294