ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105//29
 •     โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105//29 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงดรียนบ้านแม่ยางห้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    20/07/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294