ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านท่อ หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ต.บ้านแพร่ อ.หางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.น้ำแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294