ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล
 •     อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตร.ม. ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันติสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294