ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ตู้แช่เข็งแบบพิเศษ , ตู้แช่เข็งแบบพิเศษ (ชนิด 2 ประตู) ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294