ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สพฐ) สำหรับ ป. 5 - ป.6
 •     อบต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สพฐ) สำหรับ ป. 5 - ป.6จำนวน 8 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สอย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294