ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านบ่อ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง
 •     อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านบ่อ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.น้ำแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294