ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน
 •     โรงพยาบาลหางดง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    03/08/2552
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294