ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294