ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจ้างประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเผยแพร่
 •      องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ การจ้างประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเผยแพร่ของโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง เกาะระ จ.พังงา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294