ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     อบต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ชุด , คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง , จอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ตลสดขวัญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    24/07/2552
 • อ่าน   564
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294