ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานของ อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 •     อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานของ อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบวกแคว้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ฝาย ขนาดกว้างสันฝาย 12 เมตร ยาว 13 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    27/07/2552
 • อ่าน   783
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294