ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักระดับรองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก จ.เชียงใหม่
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดบ้านพักระดับรองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจต้องมาเสนอราคมด้วยวาจาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    30/07/2552
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294