ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ยบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2552
 • หมดเขต    23/07/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294