ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านผาหมอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • วันที่ประกาศ   18/06/2550
 • หมดเขต    04/07/2550
 • อ่าน   642
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294