ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกงานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน
 •      แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ ยกเลิกงานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานปประมาณงาน แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคา ดังกล่าว
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294