ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 หลัง
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 หลัง โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    11/08/2552
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294