ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว
 •     ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2550
 • หมดเขต    29/06/2550
 • อ่าน   706
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294