ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
 •     อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โครงหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ณ บ้านแม่ยางห้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2552
 • หมดเขต    14/08/2552
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294