ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้น้ำพร้อมระบบ และห้องสุขาชาย-หญิง
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้น้ำพร้อมระบบ และห้องสุขาชาย-หญิง ณ ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2552
 • หมดเขต    09/08/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294