ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไข เปลี่ยนแปลง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เปลี่ยนแปลง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ได้กำหนดการประมูลซื้อและเอกสารไปเป็น กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี
 • วันที่ประกาศ   04/08/2552
 • หมดเขต    11/08/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294