ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานคลังเขต 5
 •     สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานคลังเขต 5 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 25852 แจ้งสอบราคาจำนวน 1 หลัง เนื่องจากมีข้อคลาดเคลื่อนที่เป็นสาระสำคัฐในประกาศ จึงขอยกเลิกการสอยราคาจ้างเหมาทาสี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294