ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบแปลนปรับปรุงอาคารหัตถบำบัด 3 ชั้น จไนวน 1 หลัง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จ้างออกแบบแปลนปรับปรุงอาคารหัตถบำบัด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 1,129 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคาร พัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294